──────────▼Yêu thương▼──────────
Link tiktok:
Link facebook:
Mọi người nhớ đăng kí và đặt chuông để nhận được thông báo nhé.
──────────▼Thông tin▼──────────
Bài hát: 下山-Hạ Sơn (Xuống núi)
Ca sĩ: 要不要买菜-Yếu Bất Yếu Mãi Thái (Có muốn mua rau không)
Vietsub: Mạc Lam Lăng
Vui lòng không re-up dưới bất kì hình thức nào nếu chưa được mình đồng ý, xin hãy tôn trọng công sức của người khác.
──────────▼Lyric▼──────────
要想练就绝世武功
就要忍受常人难忍受的痛
师傅喜欢喝的茶叫做乌龙
衣服爱穿中国红(嘿 师傅)
无论是炎夏或寒冬
我都很向往山门外的天空
还在南方等我 下山的我
的人叫小落
我左手一式太极拳
右手一剑刺身前
扫腿这招叫清雪
破轻功飞燕
我奇筋异脉力破天
一身正气荡人间
除暴安良我心愿
老师傅再见

要想练就绝世武功
就要忍受常人难忍受的痛
师傅喜欢喝的茶叫做乌龙
衣服爱穿中国红(师傅)
无论是炎夏或寒冬
我都很向往山门外的天空
还在南方等我 下山的我
的人叫小落(来)
我左手一式太极拳
右手一剑刺身前
扫腿这招叫清雪
破轻功飞燕
我奇筋异脉力破天
一身正气荡人间
除暴安良我心愿
老师傅再见
(人法地~地法天~天法道~道法孜然 师..师傅,什么是孜然)
我左手一式太极拳
右手一剑刺身前
扫腿这招叫清雪
破轻功飞燕
我奇筋异脉力破天
一身正气荡人间
除暴安良我心愿
老师傅再见
──────────▼Pinyin▼──────────
Yào xiǎng liàn jiù juéshì wǔgōng
jiù yào rěnshòu chángrén nán rěnshòu de tòng
shīfù xǐhuān hē de chá jiàozuò wū lóng
yīfú ài chuān zhōngguó hóng (hēi shīfù)
wúlùn shì yánxià huò hándōng
wǒ dū hěn xiàngwǎng shānmén wài de tiānkōng
hái zài nánfāng děng wǒ xiàshān de wǒ
de rén jiào xiǎo luò
wǒ zuǒshǒu yīshì tàijí quán
yòushǒu yī jiàn cìshēn qián
sǎo tuǐ zhè zhāo jiào qīng xuě
pò qīnggōng fēi yàn
wǒ qí jīn yì mài lì pò tiān
yīshēn zhèngqì dàng rénjiān
chúbào’ānliáng wǒ xīnyuàn
lǎo shīfù zàijiàn

yào xiǎng liàn jiù juéshì wǔgōng
jiù yào rěnshòu chángrén nán rěnshòu de tòng
shīfù xǐhuān hē de chá jiàozuò wū lóng
yīfú ài chuān zhōngguó hóng (shīfù)
wúlùn shì yánxià huò hándōng
wǒ dū hěn xiàngwǎng shānmén wài de tiānkōng
hái zài nánfāng děng wǒ xiàshān de wǒ
de rén jiào xiǎo luò (lái)
wǒ zuǒshǒu yīshì tàijí quán
yòushǒu yī jiàn cìshēn qián
sǎo tuǐ zhè zhāo jiào qīng xuě
pò qīnggōng fēi yàn
wǒ qí jīn yì mài lì pò tiān
yīshēn zhèngqì dàng rénjiān
chúbào’ānliáng wǒ xīnyuàn
lǎo shīfù zàijiàn
(rén fǎ de ~dì fǎ tiān ~tiān fǎ dào ~dào fǎ zī rán shī.. Shīfù, shénme shì zī rán)
wǒ zuǒshǒu yīshì tàijí quán
yòushǒu yī jiàn cìshēn qián
sǎo tuǐ zhè zhāo jiào qīng xuě
pò qīnggōng fēi yàn
wǒ qí jīn yì mài lì pò tiān
yīshēn zhèngqì dàng rénjiān
chúbào’ānliáng wǒ xīnyuàn
lǎo shīfù zàijiàn
#Vietsubtheoyêucầucủafan #Tiktokmusic

下山 vietsub,下山 tiktok vietsub,下山 douyin vietsub, Hạ Sơn vietsub, Hạ Sơn xuống núi vietsub, Hạ Sơn có muốn mua rau không vietsub, Hạ Sơn Yếu Bất Yếu Mãi Thái vietsub,下山要不要买菜 vietsub,下山要不要买菜 douyin,下山要不要买菜 douyin vietsub,下山要不要买菜 tiktok vietsub,下山要不要买菜抖音 vietsub, Xuống núi có muốn mua rau không vietsub, Hạ Sơn Mạc Lam Lăng, Xuống núi vietsub,下山抖音歌曲,下山抖音歌曲 vietsub,下山抖音歌曲 lời việt

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://midwesttomatofest.com/am-nhac

Nguồn: https://midwesttomatofest.com/