Kỉ niệm một tình yêu thời học sinh. 🙁

Phượng, Hồng, Bằng, Kiều

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://midwesttomatofest.com/am-nhac

Nguồn: https://midwesttomatofest.com/