Enjoy the impressions of our 10 days trip through Vietnam!
Film locations:
– Hanoi
– Sapa
– Halong Bay
– Nha Trang
– Ho-Chi-Minh-City

Vietnam trip, Halong Bay, Sapa, Nha Trang, Hanoi, Saigon, Ho-Chi-Minh city, boat trip vietnam, drone vietnam, Vietnam Reise, Vietnam Urlaub, Vietnam vacation, vietnam holiday, backpacking vietnam, Vietnam Tour, Drone footage Vietnam, higlights vietnam

Xem Thêm Bài Viết Du Lịch Khác: https://midwesttomatofest.com/du-lich

Nguồn: https://midwesttomatofest.com/