www.langvan.com || www.phong503.com
Giang Ho – Phong Lê
Music Label: Lang Van Inc
Release Date: 7/10/2011

Phong, Le, viet, rap, giang, ho, hai, tuc, tieu, bao, liem, don, nguyen, Rap, Viet, Helena, Ngoc, hong, uncat, ghe, map, lay, tien, cho, gai, pho, dac, biet, khung, saigon, rap music, Hiphop

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://midwesttomatofest.com/am-nhac

Nguồn: https://midwesttomatofest.com/