Lyrics ost: 1. 00.00 – Every moment of you – Sung SiKyung 2. 04.00 – My destiny – LYN 3. 07.50 – I love you – Just 4. 11.50 – Hello – HyoRin 5. 15.25 – Tears like …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://midwesttomatofest.com/am-nhac

Nguồn: https://midwesttomatofest.com/