01. LK Nhớ Nhau Hoài, Cho Người Vào Cuộc Chiến – Quang Lê, Mai Thiên Vân 0:00
02. Người Tình Không Đến – Mai Thiên Vân 7:04
03. Áo Đẹp Nàng Dâu – Quang Lê, Mai Thiên Vân 11:11
04. Đôi Mắt Người Xưa – Quang Lê 16:31
05. Căn Nhà Màu Tím – Quang Lê, Mai Thiên Vân 21:30
06. Sương Lạnh Chiều Đông – Mai Thiên Vân 27:38
07. Đêm Tâm Sự – Quang Lê, Mai Thiên Vân 32:11
08. Lời Tạ Từ – Quang Lê 36:53
09. Hái Hoa Rừng Cho Em – Quang Lê, Mai Thiên Vân 42:32
10. Rừng Chưa Thay Lá – Mai Thiên Vân 48:29
11. Trộm Nhìn Nhau – Quang Lê 53:10

tncd 461, tncd, thuy nga, paris by night, pbn, doi mat nguoi xua, quang le, mai thien van, nho nhau hoai, cho nguoi vao cuoc chien, nguoi tinh khong den, ao dep nang dau, can nha mau tim, suong lanh chieu dong, dem tam su, loi ta tu, hai hoa rung cho em, rung chua thay la, trom nhin nhau, 461

Xem Thêm Bài Viết Về Âm Nhạc Khác: https://midwesttomatofest.com/am-nhac

Nguồn: https://midwesttomatofest.com/