Hội sinh viên Thủy Nguyên – Hải Phòng tại Hà Nội
Bella Resort Ba Vì ngày 23-24/06/2018
Video by Khải
————–
#HSVTNHP
#TNK
#KHAIHUYEN

Thủy Nguyên, sinh viên thủy nguyên, Hội sinh viên Thủy Nguyên – Hải Phòng tại Hà Nội, Trần Nhân Khải, Khải, Ba Vì, Bella Resort, 2018

Xem Thêm Bài Viết Du Lịch Khác: https://midwesttomatofest.com/du-lich

Nguồn: https://midwesttomatofest.com/